Creative Stuff

Activităţi, rezultate

Pe parcursul celor peste 15 ani de activitate am oferit:

•    Consiliere psihologică pentru femei în situaţii de violenţă - sexuală, domestică, trafic de persoane
•    Consiliere psihologică pentru copii abuzaţi/exploataţi sexual, pentru persoanele de încredere – rude non-abuzive, prietene, confidente, educatoare-tutore. Consilierea individuală are ca scop prioritar asigurarea protecţiei persoanei-victimă prin găsirea soluţiilor pentru stoparea abuzului, iar ulterior se oferă posibilitatea de a prelucra trauma, de a găsi alternative proprii, viabile pentru a depăşi consecinţele situaţiei abuzive. În perioada octombrie 2005 – noiembrie 2006 au funcţionat patru centre de consiliere pentru copii, la Cluj, Baia Mare, Oradea şi Satu Mare.
•    Consiliere juridică:  solicitanţii primesc informaţii privind drepturile lor şi modul în care şi le pot exercita, despre procedurile juridice posibile, precum şi ajutor în elaborarea unor documente.
•    Linie telefonică de serviciu –0264 598 155 - pentru femei şi copii care doresc să vorbească despre diferitele forme de violenţă/abuz care se exercită în prezent asupra lor sau au îndurat-o în trecut, precum şi pentru specialişti care doresc să se consulte în privinţa posibilităţilor de intervenţie şi asistenţă.
•    Adăpostul pentru fete abuzate sexual şi victime ale traficului de femei în vederea exploatării sexuale a funcţionat în perioada septembrie 1999-mai 2001, cu finanţare Access din partea Comunităţii Europene,
•    Adăpost pentru femei în situaţie de violenţă domestică funcţionat intre martie 2002 si septembrie 2005, fiind reorganizat pe structura adapostului pentru fetee, cu sprijin financiar privat din partea mai multor fundaţii şi particulari din Elveţia. A avut o capacitate de 5 locuri/familii (femei cu copii), perioada medie de asistare fiind de 3-4 luni.
•    Grupuri terapeutice, de suport sau de susţinere reciprocă (self-help).
•    Formare specifică pentru munca cu victimele abuzului sau violenţei fizice şi sexuale pentru profesionişti din domeniul asistenţei primare – cadre medicale, asistenţi sociali, psihologi, educatori, jurişti, poliţişti.
•    Programe de sensibilizare şi creştere a gradului de cunoaştere a fenomenului violenţei asupra femeilor şi copiilor în rândul populaţiei - printr-o mediatizare amplă prin toate mijloacele mass-media, în special locale (diferite posturi de radio şi TV, repetate anunţuri în ziarele locale), broşuri, pliante, afişe care au fost distribuite în şcoli, dispensare medicale, spitale.

Programele de prevenire promovează dreptul copiilor la o viaţă paşnică, non-violentă, prin formarea abilităţilor necesare pentru ca ei să poată să recunoască şi să semnaleze abuzurile. Metodele de prevenire sunt diferite în funcţie de vârsta copiilor, în cadrul acestui proiect vom continua să lucrăm cu copii din clasele primare utilizând metoda “Arborele lui Chicoca” elaborată de Lillian Lieberman Shkolnikoff din Mexic şi aplicată cu mult succes la nivel internaţional. Metodologia presupune întâlniri prealabile atât cu cadrele didactice cât şi cu părinţii, precum şi acordul acestora pentru întâlnirile ulterioare cu copiii. Adulţii primesc informaţii despre formele de maltratare ori agresare a copiilor, despre factori care sporesc riscul producerii lor, despre factorii şi modalităţile de protecţie şi sunt încurajati să se implice şi să-şi formeze abilităţile necesare pentru a-i proteja pe copiii aflaţi în îngrijirea lor. Considerăm munca de prevenire a abuzului sexual în mod special complexă şi delicată, dar necesară. Toate acestea se pot realiza în mod eficient dacă părinţii şi educatorii cunosc şi recunosc problemele pe care copiii le pot întâlni şi se asigură că aceştia vor şti cum să răspundă situaţiilor problematice cu care se pot întâlni.
•    Promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în acord cu bunele practici ai Uniunii Europene, informare pentru tineri (studenţi, elevi), femei politicieni, femei angajate.
•    Activitatea de cercetare s-a concretizat prin participarea la două studii pilot privind informaţiile despre viaţa sexuală şi contracepţie, incidenţa abuzului fizic şi sexual, securitatea comunitară din perspectiva violenţei asupra adolescenţilor din Cluj-Napoca. Cercetările au fost realizate în colaborare cu Centrul de planificare familială, Observatorul Social de pa lângă Catedra de Asistenţă Socială U.B.B. Cluj-Napoca. Date statistice privind fenomenul violenţei/abuzului asupra copiilor şi tinerilor sunt disponibile la cerere.

Rezultate (septembrie 1998 – iulie 2007)

•    Consiliere psihologică pentru femei în situaţie de violenţă domestică: 1450 de femei
•    Consiliere juridică pentru femei: 650 de beneficiari
•    Adăpost temporar pentru femei: 44 de femei şi 47 de copii
•    Intervenţie şi consiliere psihologică pentru copii abuzaţi sexual ori în cazul cărora exista suspiciunea acestui abuz: 230 copii şi tineri
•    Asistenţă psihologică, medicală, socială pentru 21 tinere în situaţii de abuz/violenţă/exploatare sexuale
•    Evaluare psihologică în sprijinul investigaţiei judiciare pentru cazuri de abuz sexual, viol, exploatare  peste 70 de evaluări
•    Educaţie în scop de prevenire a abuzului şi violenţei sexuale: 3500 de adolescenţi şi 930 de copii între 7 şi 11 ani, 400 de părinţi
•    Informare pentru 300 tineri privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
•    Pregătire specifică pentru specialişti care lucrează în domeniul violenţei domestice (155 persoane)
şi protecţiei copilului abuzat (280 persoane)
•    Publicaţii:

- buletin informativ "Dezvăluiri"
- îndrumare de lucru pentru intervenţia şi consiliere în cazurile de violenţă asupra femeilor şi abuz asupra copiilor
•    Am organizat 4 conferinţe cu participare internaţională pe tema abuzului sexual al copiilor şi 2 seminare naţionale pe tema muncii în adăposturile pentru femei în situaţii de violenţă domestică


 

Vezi arhiva

Noutati in domeniu

...Seminar naţional pe tema violenţei sexuale

  ONG-urile fac apel la instituţiile publice să acţioneze î...

...Comunicat de presă 28.07.2014

  „Rupem tăcerea despre violența sexuală” –...

Implicare în proiecte 

 

Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor

Tinerii împotriva violenţei de gen

Reţeaua "Rupem tăcerea despre violenţa sexuală"

CONNECT -  CONstruct  NEtwork  in  Counselling  for  Trauma  -  Construirea  Rețelei  de  Specialiști  în Consilierea  Traumei

 

Resurse documentare

Pentru detalii, contactaţi echipa Artemis