Creative Stuff

posibilităţi de acţiune legală


E important să reţineţi că odată ce a pornit ciclul violenţei - s-au petrecut 2-3 episoade de violenţă – acesta nu se opreşte de la sine! Luaţi în considerare acţiunea juridică pentru a pune capăt violenţei!

Violenţa domestică este reglementată în legislaţia actuală pe mai multe căi.

→ Aparţin de dreptul civil:
•    Obţinerea unui ordin de protecţie
•    Divorţul
•    Încredinţarea minorilor şi programul de vizitare
•    Partajul bunurilor după divorţ


→ Unele fapte de violenţă în familie pot constitui contravenţii. De exemplu:
•    tulburarea liniştii locuitorilor – de obicei prin scandaluri zgomotoase;
•    tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00;
•    alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;
Pentru aceste fapte pedeapsa poate fi amendă între 200 şi 1000 lei.


→  Câteva dintre formele de violenţă în familie sunt infracţiuni şi se încadrează în dreptul penal:
•    Loviri şi alte violenţe
•    Vătămarea corporală
•    Vătămarea corporală gravă
•    Tentativa de omor
•    Violul
•    Lipsirea de libertate în mod ilegal


Pedepsele pentru aceste fapte sunt pedepse cu închisoarea. Cea mai scurtă este de 6 luni de închisoare pentru lovire şi cea mai lungă este de 25 de ani.

Femeilor victimizate de către soţi sau parteneri le este dificil să se hotărască asupra căii de acţiune juridică (detalii puteţi citi în documentul De ce  stau femeile în relaţie abuzivă). Experienţa arată că cele mai solicitate servicii sunt poliţia – pentru protecţie şi oprirea violenţei partenerului – şi medicina legală – pentru dovedirea faptelor.

     Dacă apelaţi la poliţie – fie că este solicitată să intervină la domiciliu/locul unde se petrece episodul de violenţă, fie că vă prezentaţi ulterior la secţia de poliţie, poliţistul are obligaţia, conform Legii 211 din 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, art.4:
“a încunoştiinţa victimele infracţiunilor cu privire la:
a) serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia;
b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;
c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;
e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile;
f) condiţiile şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile art. 86^1 , 86^2 , 86^4 şi 86^5 din Codul de procedura penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor;
g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunoştinţa victimei de către judecătorul, procurorul, ofiţerul sau agentul de poliţie la care victima se prezintă.
(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunoştinţa victimei, în scris sau verbal, într-o limbă pe care aceasta o înţelege.
(4) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează la instituţia din care face parte judecătorul, procurorul, ofiţerul sau agentul de poliţie la care se prezintă victima.”


E important să reţineţi:
→ depuneţi reclamaţie scrisă agentului constatator deoarece numai în baza acesteia se pot lua măsuri legale.
dovedirea faptelor de agresiune se poate face cu martori şi cu acte medicale; certificat medico-legal de constatare la cerere puteţi obţine de la serviciul de medicină legală;

  •      - în Cluj Napoca Institutul de medicină legală se găseşte pe Str. Clinicilor nr. 3-5, tel 0264 596882;

     - în Satu Mare, acesta funcţionează în prezent la Centru de sănătate mintală pe Str. Astronauţilor 7, cu program de la 7,30 la 13,30;

     - în Baia Mare adresa serviciului este: Str. Cosbuc 31, tel 0262 276910;

obţinerea certificatului costă 38 Ron şi mai e necesar un timbru fiscal de 1 leu.
 


 

Unde puteţi primi informaţii, consiliere, sprijin
 

În Cluj Napoca:

•    Centrul de consiliere Artemis - tel: 0264 598155


În Satu Mare:
•    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - tel: 0261 768830
•    Poliţia locală - tel: 0261 727020, 0733 956970
•    Serviciul Public de Asistenţă Socială - tel: 0261 714195


În Baia Mare:

•    Centrul de consiliere Artemis - tel: 0262 250770

Vezi arhiva

Noutati in domeniu

...Seminar naţional pe tema violenţei sexuale

  ONG-urile fac apel la instituţiile publice să acţioneze î...

...Comunicat de presă 28.07.2014

  „Rupem tăcerea despre violența sexuală” –...

Implicare în proiecte 

 

Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor

Tinerii împotriva violenţei de gen

Reţeaua "Rupem tăcerea despre violenţa sexuală"

CONNECT -  CONstruct  NEtwork  in  Counselling  for  Trauma  -  Construirea  Rețelei  de  Specialiști  în Consilierea  Traumei

 

Resurse documentare

Pentru detalii, contactaţi echipa Artemis