Creative Stuff

Violenţa domestică

Violenţa împotriva femeilor este una din cele mai frecvente încălcări ale drepturilor persoanelor în întreaga lume. Cea mai mare partea vătămărilor corporale produse asupra femeilor şi copiilor se petrece în sfera privată, iar pentru femei, în relaţiile conjugale. Studiile realizate în ultimii ani pentru a cunoaşte dimensiunea fenomenului indică cifre cuprinse între un sfert şi o treime a prevalenţei violenţei comise asupra femeilor. Conform Eurobarometrului 72.3 din 2010 „Violenţa domestică împotriva femeilor” coordonat de Comisia Europeană, în Europa, o femeie din patru este victimă a violenţei domestice la un moment dat în viaţă. Între 6% şi 10% din populaţia feminină a Europei este afectată de violenţa domestică în decursul unui an. Ştim că, cu puţine excepţii, victime ale violenţei domestice sunt femeile, iar agresorii sunt bărbaţi din anturajul foarte apropiat femeilor – soţ, partener, tată, frate, altă rudă apropiată.

 

În strădania lor de a se salva şi a găsi protecţie în perioada care urmează episodului de violenţă, femeile sunt nevoite să plece de acasă, însă sunt o multitudine de factori care le determină să se întoarcă, de la lipsa mijloacelor financiare şi materiale personale, din care să poată să se întreţină pe ele şi copii lor – separaţi de agresor, la insuficienţa serviciilor care să le sprijine să-şi revină atât psihic cât şi economic.

 

Oprirea violenţei asupra unei femei se poate realiza efectiv doar prin responsabilizarea agresorului şi creşterea încrederii victimei că va fi protejată şi sprijinită să ajungă la o viaţă în siguranţă.

Vezi arhiva

Noutati in domeniu

...Seminar naţional pe tema violenţei sexuale

  ONG-urile fac apel la instituţiile publice să acţioneze î...

...Comunicat de presă 28.07.2014

  „Rupem tăcerea despre violența sexuală” –...

Implicare în proiecte 

 

Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor

Tinerii împotriva violenţei de gen

Reţeaua "Rupem tăcerea despre violenţa sexuală"

CONNECT -  CONstruct  NEtwork  in  Counselling  for  Trauma  -  Construirea  Rețelei  de  Specialiști  în Consilierea  Traumei

 

Resurse documentare

Pentru detalii, contactaţi echipa Artemis